Bästa programvaran för avtalshantering

Används av några av världens största företag

Axxerion hjälper dig med avtalets hela livscykel inklusive att centralisera kontraktslagring och verkställa avtalsefterlevnad.

Enkel hantering av avtal

Programvaran för avtalshantering låter dig skapa kontrakt effektivt genom att använda förhandsgodkända mallar och juridiska klausuler, lagra, spåra och underhålla alla kontrakt online och enkelt söka och hitta kontrakt och deras historia.

Medicinföretag

Fastighetsbolag

Sjukvård

Myndigheter

Utbildning

Företag

Samarbete och efterlevnad stärkt av den bästa programvaran för avtalshantering

Hantera hela avtalets livscykel genom kontraktsförfrågningar och upprättande av kontrakt inklusive godkännandekedja, granskningar och aviseringar. Vidarebefordra kontrakten och relaterade förfrågningar till rätt personer genom att använda det inbyggda konfigurerbara arbetsflödet.

Ledande avtalshantering utifrån bästa praxis
 • Hantering av avtalsförfrågningar 
 • Avtals- och dokumentförvaring
 • Avtalsförhandlingar
 • Hantering av förnyelser och ändringar
 • Påminnelser och meddelanden gällande viktiga datum
 • Arbetsflöde för avtal, godkännandekedja och notifieringar
 • Rapporter och översikter
 • Rollfördelad åtkomst och säkerhet
 • Avtalsekonomi
 • Sekretesser
 • Försäljningsavtal
 • Upphandlingsavtal
 • Serviceavtal
 • Fastighetsavtal
 • Hyresavtal
 • Projektbaserade avtal

Lättanvänt och anpassningsbart system för avtalshantering

Håll dig uppdaterad genom hela avtalets livscykel hed hjälp av konfigurerbara påminnelser, översikter och rapporter.

 
 
 
 
1
1

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00