Våra tjänster

Implementering

Våra företagslösningar är utformade för effektiv och kostnadseffektiv implementering. Vi har hjälpt stora och små företag i olika branscher att implementera Axxerions programvara i sina verksamheter. Vi är redo att hjälpa dig med planering och genomförande av olika implementeringsmöjligheter. Vår programvara är utformad för enkel anpassning och integration och våra experter kan hjälpa dig med denna process för att se till att du får maximal nytta av vårt system. Vi kan hjälpa dig att sätta mätbara mål som du kan uppnå, och överträffa, med vår programvara.

Utbildning

Vi erbjuder praktiska, interaktiva utbildningar för olika målgrupper:

Slutanvändarutbildning

  • Översiktlig utbildning online
  • Lösningsorienterad användarutbildning
  • Övergripande utbildning för småföretag

Utbildning för utvecklare och systemadministratörer

  • Teknisk utbildning för utvecklare och systemadministratörer
  • Utbilda-Utbildaren-sessioner

Utbildning av konsulter och tjänsteleverantörer

  • Utbildning för implementering av team & konsulter
  • Outsourcad tjänsteleverantörsutbildning
Axxerions utbildningsprogram syftar till att hjälpa kunder att använda vår programvara effektivt. Vi kan erbjuda anpassad utbildning efter plats och behov.

Support

Vi står bakom vår programvara till 100 % och tillhandahåller full support som en integrerad del av våra erbjudanden.

support@axxerionsverige.se

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00