Arbetsorderhantering

Axxerions modul för arbetsorderhantering låter dig hålla reda på hur arbetsordrar fortskrider både inom och utanför din verksamhet. Arbetsordrar kan utföras inom ramavtal eller så kan ett team tilldelas en arbetsorder för att hantera denna, t.ex. en orderchef och en entreprenör. Med vår modul kan du skapa olika kategorier för arbetsordrar, alla med sitt eget arbetsflöde, samt konfigurera åtkomstbehörigheter per användargrupp. Alla funktioner som är specifika för din verksamhet kan läggas till på begäran.

UPPDATERAD INFORMATION

Status för arbetsordrar finns lättillgängligt online för alla som arbetar i processen. Den begärande parten, entreprenören och leverantören har alla tillgång till arbetsordrar som underlättar integrationen i leveranskedjan.

DOKUMENTATION

Dokument kan sparas och bifogas i en arbetsorder, t.ex. ett schema kan läggas till för att illustrera resultaten av ett projekt.

LAGER OCH INVENTARIER

I det fall resurser används för en arbetsorder kan lager och inventarier anpassas efter det. Axxerion kan automatiskt generera inköpsordrar om lagernivåerna går ner.

KOSTNADER OCH OFFERTER

Offerter kan genereras inom ramen för en arbetsorder genom att fördela de resurser, timmar och arbetskraft som behövs. Projicerade kostnader för en arbetsorder kan jämföras med de verkliga kostnaderna när som helst och beräknade timmar kan jämföras med verkliga timmar.

KONTRAKT

Arbetsordrar kan genereras inom ramen för ett kontrakt. Kontroller kan också utföras för att säkerställa att utförandet uppfyller avtalsenliga krav.

KOMMENTARER

Kommentarer kan läggas till i olika steg i arbetsflödet. Kommentarer spåras via person och datum, vilket möjliggör en fullständig tidslinje för arbetsordern.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00