Hantering av tidkort

Axxerions modul för hantering av tidkort låter dig digitalisera hela processen för att skicka in, godkänna, skatta och fakturera tidkort. Anställda och samarbetspartners kan helt enkelt skicka in sina tidkort på webben. Att ha en tydlig, anpassad redogörelse för alla anställdas timmar, ledighet och sjukdagar möjliggör en tydligare bild av kostnaderna och säkerställer att du kan debitera alla timmar på lämpligt sätt. För varje projekt eller projektuppgift kan du bestämma vem som har behörighet att sätta upp sina timmar samt i vilken takt de kommer att debiteras.

AUTOMATISK GENERERING

Tidkort genereras automatiskt varje vecka och för varje användare. Varje person har ett individuellt tidkort, som endast innehåller de uppgifter som den berörda personen eller organisationen har rätt att sätta upp timmar för.

BUDGET

Efter att tidkort har godkänts, matas timmar in i budgetar som kostnader och omsättning. Prognoser för totala kostnader och omsättning uppdateras baserat på framsteg och produktiva timmar.

SKICKA IN ONLINE

Varje användare kan skicka in sina tidkort online och får en automatisk påminnelse om detta. Vid inlämning utförs en granskning för att verifiera det totala antalet timmar per vecka.

FAKTURERING

Fakturor kan genereras automatiskt när tidkortet har godkänts. De kan genereras utifrån upparbetade timmar eller, för projekt med fast pris, baserat på avklarade moment i projektet.

UTVÄRDERING

Bestäm hur tidkortet ska godkännas, t.ex. först av olika projektledare och därefter av avdelningschefen.

PROJEKTPLANERING

Gör initiala uppskattningar av antalet timmar som krävs per projektuppgift, vilket möjliggör prognoser av omsättning och kostnader. Förbättra projektplaneringen systematiskt genom att jämföra prognoser med faktiska  timmar.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00