Strategisk planering

Axxerions modul för strategisk planering gör att du kan jämföra olika scenarier innan du fattar beslut om investeringar i fastigheter, personal eller resurser. Med Axxerion kan du ta hänsyn till de beräknade kostnaderna för underhåll, personal, skatter, räntesatser, energi, intäkter från hyresavtal och tillhandahållna tjänster, kontoindexering, tillväxt samt beläggningsgrad. Du kan snabbt generera alternativ och ha en tydlig årlig översikt över kostnader, vinster och kassaflöde.

PERIODISKA UTGIFTER

Periodiska utgifter, t.ex. för flerårigt underhåll eller energiförbrukning, kan anges i tabeller. Du kommer att kunna lista en indexeringsfrekvens och göra ändringar av datum eller kostnader för avgränsade perioder.

EKONOMISKA RAPPORTER

Granska rapporter som undersöker kostnader, vinster, resultat och kassaflöde per period baserat på dina periodiska inkomst- och utgiftsdata.

PERIODISK OMSÄTTNING

Ange en tillväxttakt för inkomst per period, t.ex. mängden hyresintäkter baserat på beräknad beläggningsgrad under olika perioder.

UNDERHÅLLSPLANERING

Tillåt att kostnader baserade på periodiskA underhållsscheman inkluderas i det planerade underhållet.

INVESTERINGAR

Investeringar påverkar operativa resultat på grund av räntor. Analysera effekterna på kassaflöden enkelt för att avgöra behov av extern finansiering.

ALTERNATIV

Generera olika alternativ med hjälp av de periodiska inkomst- och utgiftstabellerna. Vissa tabeller kan också kopplas till flera alternativ.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00