Inköpshantering

Axxerions modul för inköphantering låter dig hantera data om produkter och tjänster som erbjuds av din eller av andras verksamhet(er). Förutom allmänna uppgifter som priser, mått och leverantörer kommer du att kunna bifoga foton och dokument som användarinstruktioner eller installationshandböcker. Dessutom kan du hantera hela köp-till-betalningsprocessen. För varje produktkategori kan användare skapa ett obegränsat antal specifika funktioner som kan användas för att söka efter dessa produkter.

LEVERANTÖRER

All information om leverantörer lagras på en central plats. För varje leverantör kan man spara information och enkelt gå vidare för att se kontrakt, artiklar, beställningar och fakturor. Förändringar blir synliga omedelbart och produktinformation kan hanteras från olika platser.

LAGERHANTERING

Inköpsordrar kan genereras automatiskt baserat på fastställda leveransnivåer. Leveranser kan loggas, så att du kan se aktuella nivåer när som helst. En länk till inventariehanteringsmodulen låter dig se om en produkt finns i lager och hur många som finns i en beställning.

WEBBUTIKER OCH OFFERTFÖRFRÅGNINGAR

Anslut din webbutik till Axxerion så att produktdetaljer och priser kan synkroniseras automatiskt. Inköpsordrar kommer att importeras till Axxerion från webbutiken, så att de kan gå igenom ett arbetsflöde. Använd dessutom Axxerion för att bjuda in leverantörer att delta i offertförfrågningar där de kan lämna anbud på de tjänster eller produkter du efterfrågar.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00