Projektledning

Axxerions projektledningsmodul hjälper dig att effektivisera dina projekt, inklusive flytt, evenemang, byggprojekt och konsultjobb. Det ger dig en enkel integrerad strategi för projektkommunikation, resursplanering och ekonomi.

DOKUMENTHANTERING

Alla projektdokument lagras på en central och säker plats. Teammedlemmar kan söka, visa och ladda ner dokument via internet och alltid ha tillgång till de senaste versionerna.

PLANERING OCH SCHEMAN

Skapa en lista med uppgifter med starttid, sluttid, körtid och tilldelade resurser. Definiera hur uppgifterna är beroende av varandra och justera planeringen i ett interaktivt gantt-diagram. En eller flera teammedlemmar kan tilldelas som resurser till en uppgift.

TIDKORT

Teammedlemmarna kan skicka in dagliga eller veckovisa tidkort mot var och en av projektuppgifterna. Efter godkännande av projektledaren eller chef uppdateras de faktiska timmarna, kostnaderna och intäkterna. De uppskattade intäkterna och kostnaderna beräknas baserat på använd tid kontra genomförd procent av projektet.

EKONOMI OCH FAKTURERING

Generera automatiskt utgående fakturor för flera projekt. Fakturabeloppen kan baseras på en kombination av faktorer som fastprisavtal, slutförd procentsats och tidsåtgång.

BUDGETERING

Skapa en budget med inkomster och utgifter för ett projekt. För varje post i budgeten, kan du granska det budgeterade beloppet, det belopp som redan har använts och det faktiska fakturerade beloppet. De spenderade och faktiska beloppen uppdateras från godkända inköpsorder, arbetsorder och fakturor.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00