Webbenkäter

Axxerions modul för webbenkäter erbjuder en mängd olika typer av frågor: fritext-, envals- och flervals- samt tabellfrågor. Dessutom erbjuder den flera alternativ för att analysera resultat eller exportera dem till andra system. Denna modul förenklar processer som att utföra marknads-, identitets- och nöjdhetsundersökningar. Dina svarande kommer att få en e-postinbjudan och kan komma åt frågeformuläret online med ett enkelt klick. Detta gör det inte bara lättare för dig, det garanterar också en så hög svarsfrekvens som möjligt.

ENKEL SAMMANSÄTTNING

Webbenkäter kan sammanställas mycket enkelt med hjälp av avsnitt, öppna frågor, flervalsfrågor och hjälptexter. Du kan se resultaten i förhandsgranskningsläget.

PÅMINNELSER

När du har skickat ut enkäten kan du skicka påminnelser till alla individer och organisationer som ännu inte har svarat. Du kan också lägga till nya personer i e-postlistan efter att ha skickat undersökningen och bara skicka en inbjudan.

EMAIL

Välj mottagare med avtalsmodulen. Varje mottagare får ett personligt email med en länk till formuläret. Du kan också skapa undersökningar för en allmän publik vars detaljer inte lagras i Axxerion. Varje undersökning har en unik URL som du kan ange för att göra enkäten tillgänglig.

SNABB UTVÄRDERING

En översikt över antalet inlämnade formulär såväl som de ifyllda formulären kan ses online. Frekvens och procentandel för svaren visas per fråga. Inbyggda filteralternativ möjliggör snabba sökningar baserade på svar och svaren kan också exporteras till en CSV-fil, till exempel för vidare analys i t.ex. Excel.

SVARA ONLINE

Genom att klicka på länken i emailet öppnas undersökningen i webbläsaren. Du kan inkludera medföljande texter med frågorna och dela undersökningen via flera sidor.

KUNDNÖJDHETSUNDERSÖKNINGAR

Enkätmodulen har integrerats med rapporteringsmodulen. Du kommer att kunna skicka ut en undersökning automatiskt när en rapport har behandlats. Detta kan t.ex. göras för varje rapport eller för varje tionde rapport.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00