Nyckelhantering

Axxerions modul för nyckelhantering låter dig hantera tillgång för personer till olika rum, fastigheter och förråd. Ett eller flera lås kan skapas per objekt, där olika lås kan ha samma åtkomstkod (t.ex. cylindernummer). Modulen kan anpassas för varje grupp av användare genom att konfigurera åtkomstbehörigheter för fält och funktioner.

PERSONER

All information om din nyckelhantering finns tillgänglig online: se snabbt vilka personer som har vilka nycklar, har tillgång till ett visst utrymme eller har levererat låsen.

NYCKELINVENTERING

Se hur många nycklar du har i lager, till vilka de har utfärdats och om några nycklar saknas eller har stulits. Flera nycklar kan kombineras till en kedja. Du kommer att kunna avgöra vilken kedja som krävs om någon behöver tillgång till ett utrymme.

RITNINGAR

Lås kan visas på CAD-ritningar. Användaren kommer att kunna hämta information om cylindrar, åtkomstkoder och nycklar genom att klicka på låset i ritningen.

LÅS

Håll koll på information relaterad till eventuella lås, som typ, tillverkare, underhållsskick, installationsdatum och åtkomstkoder. Du kan använda all funktionalitet i modulen för inventariehantering.

LÅSCYLINDRAR

Cylindrar är kopplade till lås och kan bytas ut vid behov. Om en nyckel går förlorad kan du begära att cylindrarna på den platsen byts ut.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00