ITIL

Information Technology Infrastructure Library, vanligtvis förkortat till ITIL, är utvecklat som ett ramverk för konfiguration av hanteringsprocesser inom en IT-avdelning. Processimplementering med ITIL är baserad på ISO 9000 där alla organisationers avdelningar definieras och ordnas in i en specifik hierarki baserad på kompetenser och ansvar.
Axxerion ITIL-modul stöder olika ITIL-processer baserade på lösningar för bästa praxis utvecklade genom input från våra kunder. Dessa processer är kopplade till varandra i en sammanhängande struktur. I varje ändring, kan du till exempel enkelt identifiera vilken incident som orsakat vilket problem, vilken konfigurationshanteringsdatabas (CMDB) som var inblandad och hur problemet kommer att lösas.
INCIDENTHANTERING

Axxerion har inbyggda arbetsflöden för incidenter baserade på framtagna metoder. Incidenter kan tilldelas en olika personer eller grupper utefter behov. Servicenivåer kan automatiskt övervakas.

SERVICENIVÅHANTERING

Serviceavtal kan kopplas till konfigurationsobjekt. I alla händelser kan du se vilka avtal som har gjorts gällande tillgänglighet och lösning av problem.

PROBLEMHANTERING

Problemhanteringen kan effektiviseras genom en databas som innehåller kända problem, lösningar eller alternativa lösningar. När ett problem har analyserats kan åtgärder vidtas för att förhindra dem i framtiden.
lEVERANSVERSIONSHANTERING

Axxerions process för leveransversionhantering innebär både servicenivå och servicedeskhantering.

ÄNDRINGSHANTERING

Ändringshantering möjliggör att föreslagna ändringar kan definieras, godkännas och dokumenteras på ett strukturerat sätt. Det gör att du kan analysera påverkan och riskerna för ändringar av olika konfigurationsobjekt.

SERVICEDESKHANTERING

Incidenter och förfrågningar kan skickas in av användare via enkla formulär med hjälp av enkel inloggningsfunktion om användaren är inloggad på intranätet.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00