Inventarienhantering

Med Axxerions modul för inventariehantering kan du hantera lager och förråd i olika gods- eller varumagasin. Du kan ange det största och minsta mängden för lagring för varje artikel, samt priser och förpackningsnummer. Beställningar kan genereras automatiskt från de olika leverantörerna och du kan se vilka transaktioner som redan har genomförts per produkt. Denna information hjälper dig att spara kostnader genom att optimera lager- och beställningsmängder.

LAGERNIVÅER

För varje objekt ska du hantera lagernivåer och inkommande och utgående beställningar. Du kan illustrera lagernivåer under en viss period baserat på tidigare information.

BESTÄLL LEVERANS

Skapa förpacknings- och leveranslistor för leverans, lägg upp de mest effektiva leveransvägarna och föredragna platserna och uppdatera automatiskt mängden levererade artiklar.

HISTORIK

Förbättra upphandlingsplaneringen genom att granska tidigare lagernivåer, få inblick i variationer och om max- eller minimitrösklar överskrids.

TRANSAKTIONER OCH KATALOGER

Lagernivåerna övervakas via inkommande och utgående transaktioner. För varje transaktion kan du spåra data, entreprenör, antal artiklar och artikeltyp. Objekt i ett lager kan kopplas till en katalog så information endast behöver anpassas på ett ställe.

PRISER OCH ENHETER

Separata enheter kan användas för varje produkt, vad gäller valuta, mått, pris och förpackningar. Enheter kan automatiskt konverteras för översikter och beställningar.

UTVECKLING OCH ANALYS

Lagertransaktioner, -nivåer och ordrar kan exporteras till andra system för vidare analys.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00