Incidenthantering

Axxerion erbjuder en unik lösning för incidenthantering för att behandla klagomål, förfrågningar och avvikelser. Genom konfigurerade arbetsflöden kan vårt system bestämma vilken typ av rapport som skickas vart, vem som är ansvarig för att hantera den och vad servicenivåerna är för det aktuella steget.

SMARTA FORMULÄR

Användare kan skicka rapporter med smarta formulär så att du kan begära rätt information för att behandla det vidare. Användare kommer också att kunna skicka rapporter via intranät och anonyma användare kommer att kunna skicka rapporter via portalintegrationer.

FÄLT

Standardfält kan utökas till ett obegränsat antal ytterligare fält. Användaren kan ange fälttyp, till exempel text, nummer, rullgardinslista eller hänvisning till ett annat objekt. Dessa fält visas beroende på åtkomstbehörigheter och arbetsflödes status.

ÖVERSIKT

Användare kan granska alla sina rapporter och förfrågningar. Genom att klicka på en rapport visas dess aktuella status i ett diagram. Chefer kan granska statusen för alla rapporter och förfrågningar för att se till att det hanteras i tid.

DIGITAL FIL

Att ladda upp filer leder automatiskt till sammanställningen av en omfattande digital fil, inklusive svar, åtgärder, datum och interaktioner. Dokument som foton, brev och skannade bilder kan laddas upp för att bifogas i en rapport eller begäran.

RAPPORTERINGSPROCESS

Med arbetsflöden behandlas alla incidentrapporter på ett konsekvent, stegvist sätt. Mottagaren av en uppgift kommer att få ett e-postmeddelande och kan öppna sina uppgifter. Arbetsflödet anger hur många individer som har vissa ansvarsområden samt vilken uppgift de ska utföra.

UTVECKLINGSKONTROLL OCH ANALYS

Sökande och mottagare av begäran kan granska dess status när som helst. Status består av en grafisk representation av processen och alla steg för händelser loggas, vilket möjliggör insikt om responstider och eventuella svårigheter. Resultaten kan representeras i rapporter, diagram och paneler.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00