GIS-Integrering

Axxerions modul för GIS-integration hjälper dig att hålla reda på områdena för dina egendomar och analysera din geografiska täckning. GIS-integreringen fungerar med gratis kartor från Google Maps och ESRI ArcGIS. Fastighetsområden och tomter visas på en vägkarta eller på en topografisk karta och du kan snabbt växla mellan karttyper. Dessutom gör de tematiska kartläggningsfunktionerna möjlighet att ställa in färg på markörer och former baserat på olika parametrar som till exempel beläggning, energianvändning eller försäljningsstatus.

VISA OMRÅDEN

Visa dina egendomar som markörer på en karta, och du kan ange en markörform för varje egendom eller egendomstyp. Detta ger dig ett visuellt intryck av din fastighetsportföljs geografiska täckning.

TEMATISK KARTLÄGGNING

fastighetsmarkörer kan färgas baserat på ett definierat färgschema organiserat utifrån olika parametrar såsom ägande, marknadsvärde eller beläggningsgrad.

NAVIGERING

Hitta snabbt en fastighet med panorering och zoomalternativ på kartan. När du pekar på en egenskap visas ett fönster med information och när du klickar på symbolen öppnas egendomens datablad.

VÄLJ VY

Ange en standardkartavy som gatuvy, satellitvy eller topografisk vy. Definiera sekundära vyer och växla mellan dem med ett musklick.

VISA TOMTGRÄNSER

Visa tomtgränser grafiskt på en karta genom att ange GPS-koordinaterna för tomtens hörn samt välj linjestil och färg.

VÄLJ KARTOR

Google Maps och ESRI ArcGIS stöds för närvarande som kartleverantörer. Dessa kartor är gratis och ingen ytterligare licens behövs.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00