Energihantering

Axxerions modul för energihantering ger dig verktyg för att göra din verksamhet mer hållbar. Organisera och analysera dina mätaravläsningar effektivt för energiförbrukning, effekt och driftstimmar samt körsträcka eller pulsfrekvens över specificerade tidsperioder.

NOTISER

Konfigurera systemet för att meddela relevanta personer via e-post vid förutbestämda tidpunkter angående mätaravläsningar som måste skickas.

UNDERHÅLL

Använd energihanteringsdata för att optimera ditt underhåll. Till exempel kan en maskins driftstimmar användas för att projicera när nästa underhållsinspektion bör ske.

MÄTARAVLÄSNINGAR ONLINE

Med Axxerions webbaserade lösning kan mätaravläsningar skickas in online per fastighet och du har direkt och central tillgång till uppgifterna.

DIAGRAM

Faktiska värden eller mätaravläsningar kan kartläggas mot ett eller flera konfigurerbara tröskelvärden, t.ex. normal, varning och kritisk.

VIDAREBEFORDRA KOSTNADER

Förutom att avläsa mätarställningar kan du också koppla ett pris per enhet till dessa mätare, så att en avgift kan beräknas och kostnader överföras (internt).

INVENTERING

Alla relevanta typer av mätare kan loggas in i Axxerion som en inventeringsdel inklusive detaljer såsom typ av mätare, modell och serienummer. Mätare kan kopplas till en fastighet, ett utrymme eller en maskin, men också till ett kontrakt eller en energileverantör.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00