Dokumenthantering

Axxerions modul för dokumenthantering sträcker sig längre än till delade mappar i ett internt nätverk. Vår intuitiva och genomarbetade lösning innehåller funktioner som version- och revisionshantering, åtkomstkontroll samt gransknings- och kommentarsfunktioner.

REVISIONS- OCH VERSIONSHANTERING

Checka ut dokument och lås dem för redigering tills dess att de checkas in, detta för att säkerställa att endast en användare kan ändra åt gången. Användare kan granska och ladda ner aktuella och tidigare versioner och detta loggas för att hålla koll på vilka versioner som skapas, laddas ner eller läses.

MAPPAR OCH LÄNKAR

Organisera dina dokument med mappar och undermappar. Länka ett dokument till andra dokument, egenskaper eller inventarier. Dessa länkar kan användas för CAD-filer eller för att länka formatmallar till HTML-dokument.

EXPORTERA

Dokument exporteras till ett format som kan visas i en webbläsare, till exempel PDF eller JPEG, vilket gör att användare utan programvaran kan granska eller skriva ut dokumenten.

MARKERINGAR OCH AVISERINGAR

Lägg till markeringar och kommentarer till ett dokument, med text, författare och datum som visas när markören flyttas över ett område.

SÖKFUNKTION

Sök efter dokument och efter specifika fraser eller text i dokument som skannas med textigenkänning.

SÄKERHET

Åtkomstbehörigheter till dokument, och även till specifika mappar och undermappar, kan konfigureras per användargrupp. Åtkomstbehörigheter kan också vara länkade till ett arbetsflödes status.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00