Anbud & upphandling

Använd Axxerion för att effektivt ta in anbud på varor och tjänster. Välj och bjud in leverantörer eller entreprenörer att lämna anbud, jämför tjänster och priser, utse vinnare och generera relevanta inköps- och arbetsordrar.

DIGITAL KONTRAKTERING

Skapa en detaljerad lista med specifikationer, enheter, belopp, priser och referensdokument för varje upphandling.

ENKEL BUDGIVNING

Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer kan ladda ner dokumentation och ange sina priser eller avstå ett anbud.

LEVERANTÖRSVAL

Bjud in specifika leverantörer att lämna anbud baserat på region, kvalifikationer eller kundspecifika kriterier.

SNABB JÄMFÖRELSE OCH URVAL

Anbud visas i ett matrisdiagram med artikel- och leverantörspriser, vilket möjliggör effektiv jämförelse. Välj objekt från enskilda leverantörer eller acceptera ett bud som helhet.

ONLINEINBJUDAN

Skapa mallar och automatiska utskick för att bjuda in entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer.

BEKRÄFTELSE FÖR INKÖPS- ELLER ARBETSORDER

Vid val av leverantör eller entreprenör kan bud automatiskt konverteras till inköpsorder eller arbetsorder.

Optimera ditt upphandlings- och anbudsarbete med Axxerion

Med hjälp av Axxerion kan du effektivt buda på varor och tjänster direkt eller som en del av din underhållshantering, fastighetsförvaltning eller projektledning. Förutom budgivning inkluderar Axxerions upphandlingsmodul även inköpsordrar, fakturor, leveranser, leverantörshantering m.m.

Ett anbud består av en sammanfattande beskrivning, referensdokument, ritningar, scheman samt listor över varor och tjänster och kan komma från olika typer av anbud så som förhandlade-, inhemska-, internationella-, eller offentliga avtal. Du kan välja och bjuda in leverantörer och entreprenörer för att begära in anbud. Valda leverantörer och entreprenörer kommer att få en e-postinbjudan med alla detaljer.

Varje leverantör kan besluta att lämna anbud eller inte. Om de bestämmer sig för att lämna kan de göra det online där de kan de lista sina priser. De inlämnade anbuden visas sedan i ett tydligt diagram för jämförelse. Du kan välja det vinnande budet och skapa beställningar eller arbetsorder för en eller flera leverantörer. Vår anbuds- och upphandlingsmodul kan också användas för auktioner eller e-auktioner.

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00