Redovisning & Ekonomi

Axxerions webbaserade redovisnings- och ekonomihanteringsmodul kan hantera flera huvudböcker och är helt integrerad i våra lösningar för kontrakt, fastigheter och underhåll.

HUVUDBOK

Använd flera liggare för att spåra transaktioner relaterade till dina företags tillgångar, skulder, kapital, intäkter och kostnader.

FAKTURERING

Generera och hantera fakturor för kundfodringar och leverantörsskulder.

SKATTER OCH KOSTNADSSTÄLLEN

Beräkna skatter för olika orter och hantera kommunala och statliga skatter. Definiera kostnadsställen efter behov samt deras relaterade budgetar.

KONTOPLAN

Använd en anpassad kontoplan för att organisera din ekonomi. Separera utgifter, intäkter, tillgångar och skulder för att bättre förstå din ekonomiska situation.

INKÖPSORDRAR

Hantera inköpsordrar för tjänster, material och lager. Generera automatiska kvitton på varor i ordern för att skicka vidare dem för betalning.

BETALNING OCH INKASSERING

Behandla fakturor i partier, med godkännanden och efterföljande betalningar för godkända artiklar. Hantera inkasseringar genom att behandla inkommande betalningar i partier.

BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Generera balansräkningar och aktuella resultat- och förlustrapporter baserade på perioder: månader, kvartal och räkenskapsår.

BUDGETAR OCH VALUTOR

En flexibel budgeteringsfunktion hanterar avvikelser samt budgeterade vs. faktiska utgifter och intäkter osv. Hantera enkelt flera valutor och deras omvandlingar.

RAPPORTER

Använd en mängd fördefinierade rapporter och instrumentpaneler eller skapa enkelt dina egna anpassade versioner.

Comprehensive Financial Management Software

 • Huvudbok
 • Resultat- och förlusträkning
 • Balansräkning
 • Inköpsordrar
 • Fakturering
 • Budgetar
 • Kostnadsställen
 • Betalning
 • Inkassering
 • Hantera inköpsordrar
 • Generera fakturor
 • Hantera och automatisera betalningar
 • Bankavstämningar
 • Förskott av kostnader och intäkter
 • Skattedeklarationer
 • Skatter och valutor
 • Rapporter

AXXERIONS GRUNDER

I takt med att din organisation utvecklas så utvecklas Axxerion med den

Lättanvänt och anpassningsbart:

Arbeta med din egen terminologi, hantera fält och definiera arbetsprocesser.

Omfattande säkerhet:

Rollfördelade inloggningar för att passa olika typer av användare och leverantörer och deras åtkomsträttigheter.

Global sökkapacitet:

Enkel och omedelbar sökning och åtkomst till all anläggningsinformation i din databas.

Automatisk granskning och godkännande:

Definiera enkelt och grafiskt arbetsflöde och godkännandeprocesser för alla objekt i systemet.

Vill du veta mer om Axxerion?

Prata med en specialist: 040-674 74 00